Téměř všechny součástky jsou již osazeny a jsou na svých místech. Je čas posunout se kousek kupředu.

1️⃣ zkontrolovat lokální LDO pro napájecí napětí 3V3
2️⃣ zkontrolovat odběr celého zařízení a prohlédnout desku opticky, zkontrolovat zkraty
3️⃣ zkontrolovat I2C komunikaci s danými součástkami

Desky plošných spojů
Desky plošných spojů k testování
Testování OCCU01
Štítky: