Čas na testování I2C komunikace a možnost ovládání I2C součástek

Na desce jsou dvě I2C součástky – VCNL4200 proximity detektor a AMG8834 teplotní kamera. Jejich adresy nejsou v kolizi, to jsem již prověřil ve fázi návrhu schématu. VCNL4200 má adresu 0x51, AMG8834 má adresu 0x68.

Současná situace je taková, že kamera korektně potvrzuje svoji I2C adresu ale VCNL4200 nikoliv. Musím prověřit zapájení. Nejhorší scénář.

Sestava desek plošných spojů
Sestava přístroje detektoru
Nekomunikující VCNL4200
Štítky: