🛠 Tento projekt je ve skutečnosti pomocný projekt pro chytrý BLE senzor, který jsem vyvinul

Zákazník chce monitorovat debug seriový port chytrého senzoru i pokud je senzor napájen ze síťového zdroje a nechce používat k tomu určenou iOS nebo Android aplikaci do mobilního telefonu. Proto musí být propojení zemí přerušeno zařízením, o kterém teď píšu.

Navrhnul jsem dva různé izolátory. Ten lepší jen a obrázku. Ten druhý pomalejší používá pouze obyčejné optočleny HCPL-181-000E s tranzistorovým výstupem. Podle datasheetu je mezní kmitočet pomalejšího těsně nad 100 kHz. Já potřebuji spolehlivé propojení při přenosové rychlosti 115200 Bd.

Nechám výrobit obě desky, protože pro svou vlastní zajímavost chci vyzkoušet, jak se bude pomalejší chovat při buzení generátorem ve srovnání s tím lepším.

Schéma izolátoru
Schéma izolátoru
Optoizolátory
Štítky: