🛠 Dvě desky optoizolátorů jsou připravené k objednávce

Jsou to

1️⃣ pomalejší verze s optočleny s pouze tranzistorovým výstupem HCPL-181-000E
2️⃣ rychlejší verze s optočleny s digitálním výstuoem TLP104

Velikost desek je v obou případech stejná. Na obou stranách jsou headery pro připojení dalších převodníků atd.

Náhled na návrh desky plošných spojů
Náhled na návrh desky plošných spojů
Izolátory jdou do výroby
Štítky: