🛠 🛠 🛠 Rychlý náhled na nejjednodušší LDO modul

Deska obsahuje

2️⃣ kusy obvodu TPS7A4701 od Texas Instruments

Je to velmi nízkošumový LDO s programovatelným výstupním napětím. Obvod obsahuje 8 vstupů, každý se svou váhou, kterou přičítá k výstupnímu napěti. Například 0,2 V, 0,4 V, 0,8 V a tak dále.

Pokud chcete výstupní mapětí 4.7 V, uděláte to takto:

• 1.4 V – minimální výstupní napětí
• 3.2 V vstup na zem
• 0.1 V vstup na zem
• výsledek je 1.4+3.2+0.1 = 4.7 V

Vyrobená a osazená deska zdroje
Vyrobená a osazená deska zdroje
Programovatelný LDO
Štítky: