🛠 🛠 🛠Změny na nosné a řídicí desce pro RedPitaya jsou v běhu

Veškeré změny, které musím provést teď se týkají pouze řídicí a nosné desky s RedPitaya.

1️⃣ opět přimět všechny seriové obvody chovat se jako SPI zařízení, tedy přidat třístavové buffery do cesty signálům
2️⃣ přidat nějaké jumpery, které dokáží rozpojit některé signály a upravit tak zapojení pro jiné moduly v okolí
3️⃣ provést mechanické změny ve smyslu pozice konektorů a podobně

Všechny mechanické změny musejí být provedeny v souladu a synchronizaci s korespondujícími změnami na DAC11001 desce – to je velmi nutné dodržet a kontrolovat. Zbytek jsou jen lokální změny. Všechno musím provést pečlivě a s cílem dosáhnout maximální kvality návrhu. Žádné omyly a chyby pokud to půjde.

KiCAD návrh desky
KiCAD návrh desky
Návrh pro REDPITAYA03
Štítky: