Vyhradil jsem si šťastné 3 hodiny pro osazení a dokončení prototypu BeastH7. Nyní je celá deska téměř (nechci osazovat SMA konektory) kompletní a mohu pracovat na firmwaru.

Bodově:

1️⃣ MCU stm32h757xi
2️⃣ 32 MB SDRAM
3️⃣ 32 MB QSPI FLASH
4️⃣ Bluetooth® LE modul DA14531-MOD
5️⃣ USB type C zásuvka propojující MCU s SiLabs CP2104
6️⃣ RGB LED WS2812B-V5
7️⃣ 6 user LED – MCU: 1x zelená, 2x oranžová, 1x červená | Bluetooth® LE: 1x modrá | CP2104: 1x zelená + 1x zelená LED u zdroje
8️⃣ 3 user tlačítka – 2x pro MCU, 1x pro Bluetooth® LE module
9️⃣ mikroBUS® slot se všemi zapojenými signály
1️⃣ 0️⃣ dva operačními zesilovači MCP6001 oddělené analogové vstupy pro ADC
1️⃣ 1️⃣ CP2032 slot pro Bluetooth® LE možnost advertisovat i při vypnutém napájení

Firmware podporuje zatím toto:

1️⃣ FreeRTOS běží na Cortex-M7 jádru
2️⃣ můj vlastní kooperativní scheduler běží na Cortex-M4 jádru
3️⃣ OpenAMP pro asymmetric multi-core messaging
4️⃣ SDRAM datová paměť mapovaná v adresovém prostoru od adresy 0xD0000000

Tento projekt běží ladně a pružně vedle všech ostatních projektů, kterými se zabývám a plním závazky svých zákazníků. Navrhl jsem ho z jednoho prostého důvodu – abych zvýšil svoji kvalifikaci získáním dalších zkušeností a schopností a byl tak schopen nabídnout další pokročilejší služby s vyšší přidanou hodnotou.

Náhled na osazenou desku BeastH7
Náhled na osazenou desku BeastH7
Prototyp BeastH7 je plně osazen
Štítky: