🛠 🛠 🛠Oživování desek s čipem ESP32

Jak jsem zmiňoval posledně, musím ručně osadit paměti FLASH na nově vyrobené desky, protože jsem do návrhu umístil příliš úzké pouzdro.

Zatím jsem zjistil následující skutečnosti, které mě navíc přinášejí upřímnou radost:

1️⃣ ESP32 má svůj vlastní first-stage bootloader ve své ROM paměti
2️⃣ tento first-stage bootloader ve spolupráci s esptool.py dokáže naprogramovat úplně prázdnou FLASH paměť programem
3️⃣ desky pracuji výborně a zdá se, že ten úzký footprint je jediná chyba tohoto designu

Pájení paměti na desku
Pájení paměti na desku
Čista FLASH paměť pro ESP32
Štítky: