🛠 🛠 🛠 Testování módů svitu LED na Qi nabíječce

Můj zákazník chce pro své testování upravit módy svitu LED na Qi nabíječce tak, že stavová a nabíjecí LED si vymění role a to vede k poměrně velké změně na desce

1️⃣ normálně jsou zapojené dvě stavové LED a jedna LED signalizující nabíjení
2️⃣ musím dospět do stavu, kdy bude pouze jediná stavová LED a dvě nabíjecí

Nic zlého, že? Ale faktem je, že musím fakticky přeskládat LED tak, aby stavová byla uprostřed.
Tedy do toho.

Odkrytovaná Qi nabíječka
Odkrytovaná Qi nabíječka
Módy LED na Qi nabíječce
Štítky: