🛠 🛠 🛠 Zpět do laboratoře

Měřicí a řídicí deska s RedPitaya se mi vrátila na stůl laboratoře k drobným opravám a úpravám.

1️⃣ Obvod pro dohled na správností napájecích napětí Power OK potřebuje trochu doladit
2️⃣ lokální lineární napájecí zdroj s TPS7A4701 pro tvorbu 5 VA napájení potřebuje také doladit

Jakmile je deska zapojena do celého signálového řetězce, nepracuje správně. Musím předělat trochu zmíněné obvody, aby se chovaly tak, jak je za potřebí.

Pracovní sestava desek
Pracovní sestava desek
Deska s RedPitaya je zpět k úpravám
Štítky: