⚙️ ⚙️ ⚙️ Použíti vsprintf v projektu

V minulosti jsem se vždy snažil zamezil použití funkci jako je printf a dalších variant v projektech pro menší Cortex mikrokontroléry z důvodu velké paměťové náročnosi. Místo těchto funkcí jsem si spíše psal své vlastní speciální převodníky z čísel na text a naopak.

Nyní, když pracuji na svém BeastH7 necitím takovou nutnost šetřit pamětí za každou cenu a proto jsem implementoval vprintf funkci.

Doporučená implementace je svým způsobem speciální a věřím, že tento tip oceníte.

Příklad wrapperu této funkce je na obrázku.

Ukázka wrapperu funkce vsprintf
Ukázka wrapperu funkce vsprintf
VSPRINTF
Štítky: