🦍🦍🦍BeastH7 jako univerzální dataloger

Aktuální běžící task pro BeastH7 je plná podpora pro MikroElektronika Mikrobus® a jeho subprojekt je nyní implementovat univerzální logovací funkci pro Edge Impulse Studio.

1️⃣ můžete zvolit vzorkovací frekvenci – zde ST1000 pro 1000 ms
2️⃣ můžete zvolit data pro každý sloupec zvlášť
3️⃣ můžete omezit počet sloupců pro každý export
4️⃣ můžete samozřejmě odstartovat a zastavit logování

Na výstupu je vytvářen jednoduchý CSV soubor. Finální level 1000 je přenos těchto dat pomocí BLE modulu DA14531MOD.

Ukázka výstupu logeru
Ukázka výstupu logeru
Univerzální dataloger
Štítky: