🦍🦍🦍 BeastH7 a jednorázově spouštěná klasifikace

Dnes jsem zase o další kousek blíže cíli. Jsem schopen pomocí BeastH7 nabrat data do paměti, předat je šikovně jádru ARM-CortexM7 a spustit classifier OpenAMP zprávou z ARM-CortexM4.

1️⃣ Začal jsem se sinusovým signálem z funkčního generátoru, protože na tento proběh byla neuronová síť naučena a měla by ho znát
2️⃣ další částí bylo vypnutí výstupu generátoru – idle signál neuronová síť také zná a byla na něj naučena
3️⃣ další částí byl opět sinusový signál ale tentokrát s dvojnásobnou frekvencí – neuronová síť dostává jako vstup featury extrahované z dat a v tomto případě jde o velikost význaných peaků ve spektru, u kterých se uvažuje velikost a tak tento signál síť také pozná
4️⃣ poslední částí byl opět sinusový signál ale s poloviční frekvencí – stejně jako v bodu 3 – neuronová síť zvládla poznat a správně klasifikovat tento signál

Náhled na výstup BeastH7
Náhled na výstup BeastH7
Ručně spouštěný classifier
Štítky: