📡📡📡 Návrh NFC antény

Požadavky:

1️⃣ anténa je zabudovaná v hliníkové krabičce obklopující celou desku s anténou
2️⃣ anténa je umístěna an sendvičové sestavě desek na její horní straně – pod deskou s anténou je další deska se zbytkem elektroniky přístroje – v žádném případě ideální případ
3️⃣ spolehlivé a rychlé připojení k NFC tagu M24SR64

Studoval jsem pro tento úkol mnoho dokumentů o návrhu antén, o dvojitých anténách, studoval jsem mnoho referenčích designů a počítal jsem mnoho.

Toto jsem se naučil a zjistil doposud:

1️⃣ první částečně fungující návrh byl navržen pro výchozí indukčnost 5,51 μH ale indukčnost v krabičce a s deskou pod anténou klesla na asi 1,22 μH – věřím, že mohu vzít v potaz Maxwelovu rovnici B = μH a vzít vliv prostředí take, že snižuje poměrově indukčnost s faktorem c = 1,22/5,51 = 0,23
2️⃣ nově navržená anténa bude mít finální indukčnost 5,51 μH ale až s vlivem prostčedí, tedy výchozí indukčnost bude mít hodnotu 5,51/0,23 = 23,88 μH
3️⃣ dvojvrstvá anténa bude mít celkovou indukčnost danou kompozicí dvou totožných zarovnaných cívek take, že celková L = 2x(L1+L2(1+k), kde L1 a L2 jsou indukčnosti cívek a k je činitel vazby (z materiálu ST je pro přesně zarovnané cívky a desky tloušťky od 0,1 mm do 0,8 mm roven přibližně 0,9 až 0,5)
4️⃣ moje deska je 0,8 mm tlustá a vezmu k =0,5, což mi dává celkovou indukčnosti totožných cívek jako Ltot = 3x(L1+L2). Každá cívka musí mít indučnost asi 23,88/3 = 7,96 μH

Navržená anténa na desce
Navržená anténa na desce
Návrh NFC antény, část 1
Štítky: