⚙️⚙️⚙️ Programování firmware pro stm32L051

Poté, co jsem úspěšně znovu osadil ESD diody, mohu pokračovat s programováním přístroje.

Tentokrát jsem se rozhodl vložit veškerou energii do STM32CubeIDE místo programování v SW3STM32. Důvodem je fakt, že jsem ještě nikdy nepracoval s stm32L0 mikrokontroléry a nastavení projektu a prostředí je snažší v CubeIDE.

Po migraci několika důležitých souborů jsem připravený pro další kroky.

Deska připojená k STLink-V3SET
Deska připojená k STLink-V3SET
První kroky s stm32L0
Štítky: