📄📄📄 Studium specifikace

Po nastavení prostředí a projektu pro stm32L0 musím začít studovat dokumentaci.

Mám k dispozici specifikaci sériového komunikačního protokolu, který musím implementovat a hlavně nastudovat a plně pochopit. Správně pochopit z toho důvodu, abych psal kód efektivně a nemusel ho přepisovat právě v těchto místech.

Tentokrát mám dobrý pocit, z toho, že to dělám tak, jak si myslím, bych to vždy dělat měl.

Studium jak má být
Studium jak má být
Nejdřív studovat, jak pracovat
Štítky: