🛠🛠🛠 Příprava dalšího projektu

Protože je Stm32CubeIDE a projekt v něm připravené a vše nachystané na další práci, mohu na dva dny přeskočit k jinému projektu, nebo spíše k přípravě na další projekt.

V minulosti jsem navrhoval dvě desky:

1️⃣ první je měřicí a řídicí deska s RedPitaya a můj zákazník chce, abych provedl revizi a dodal napěťové děliče před vstupy některých operačních zesilovačů
2️⃣ druhá deska je řídicí deska s DAC11001 a mám za úkol ji pouze vyrobit, ale protože mám od minula v záloze některé změny, je nyní ideální doba je zavést

Začal jsem přirozeně s první deskou.

Náhled na schéma se změnami
Náhled na schéma se změnami
Výroba s opravou chyb