🔋🔋🔋 Programování STUSB4710

Posledně jsem provedl testy na USB PD nabíječce postavené na obvodu STUSB4710, kterému předchází snižující měnič TPS5450.

Obvod TPS5450 není příliš optimální pro tento návrh ovšem je v současnosti dostupný na trhu a tak musím udělat maximum proto, aby nabíječka pracovala správně.

Dalším problémem je, že návrh obsahuje mnoho omezujících prvků:

1️⃣ maximální tloušťka desky se součástkami je asi 5 mm – to znamená, že musím použít pouze velmi tenkou tlumivku a mohu vybírat jen z velmi omezeného množství kondenzátorů
2️⃣ plocha desky, kterou mohu použít pro chlazení je také velmi omezená a PowerPAD SOIC8 není optimálně chlazeno

Další faktor je sám měnič. Z jeho úhlu pohledu je nutné použít kondenzátor ve výstupním filtru s ESR v jistém pásmu, protože ESR nula tohoto kondenzátoru nesmí být moc vysoko. Chybový zesilovač tohoto měniče má vnitřní kompenzaci a proto s ním není možné pohnout a póly této sítě jsou pevné.

Můj plán je:
1️⃣ přeprogramovat STUSB4710 pro větší toleranci vůči hodnotě VBUS, pomocí kabelu TS2030 a ESP32 jako programátoru
2️⃣ použít tantalový kondenzátor, který ve spojení s několika MLCC může snad nahradit testovaný AluCap. který je příliš vysoký

Programovací nástroj
Programovací nástroj
Programování STUSB4710
Štítky: