🛠🛠🛠 Postupné testování LAN modulu s PoE

Po dokončení úprav na Qi bezdrátových nabíječkách se mohu přesunout k výrobě dalších prototypů. V současné době pracuji na postupném testování LAN modulu s PoE.

Krok po kroku bude provedeno:

1️⃣ osazení PoE kontroleru a ověření jeho funkce – to je povolení napájení pro následující HV snižující měnič

2️⃣ osazení HV snižujícího měniče LM5088-2, který bude převádět napětí až 100 V na 5 V úroveň – také ověření funkce tohoto měniče

3️⃣ osazení izolovaného DC/DC měniče pro napájení digitální části

Můj plán je celé testování dále rozdělit na dvě poloviny – v první části budu vstup PoE kontroleru napájet ze stejnosměrného napájecího zdroje a v druhé části již budu testovat funkci s PoE napájecím zdrojem. Ten totiž nemám a tak si vystačím zatím s laboratorním zdrojem.

Částečně osazená deska LAN modulu
Částečně osazená deska LAN modulu
Postupné osazování LAN modulu
Štítky: