🛠🛠🛠 Poslední den tohoto kola testování

Třetí a poslední den testování nastal právě dnes.

Posledním zařízením, které musím dnes ověřit a pořádně otestovat je celá výsledná sestava tří desek:

1️⃣ řídicí a komunikační deska s ESP32 a IQRF moduly

2️⃣ deska s dotykovými plochami, několika RGB LED a NFC tagem

3️⃣ konektorová deska s dvojicí USB-C konektorů

Kroky, které hodlám provést a které povedou k cíli jsou:

• vizuální kontrola

• test napájecího zdroje

• test uploadu firmware do ESP32

• test I2C adresování zařízení

• RGB LED test

Náhled na programování desek
Náhled na programování desek
Poslední den testů
Štítky: