🎩🎩🎩 Třídy Net class v KiCADu

Zde je krátký ale užitečný tip pro uživatele KiCAD verze 6. Pokud si ještě dobře pamatuji, v předchozí verzi nebylo možné přiřadit třídu Net class danému spoji v editor schémat.

V současné verzi 6 to je možné a dokonce velmi pohodlnou cestou.

1️⃣ prvním krokem je vytvoření nové třídy Net class v editoru plošných spojů – není nutné nyní znát a vyplnit každý parametr třídy, stačí ji jen založit a její parametry dodat později při návrhu DPS

2️⃣ druhým krokem je již vlastní přiřazení třídy v editoru schémat

Celý proces je jasný a jednoduchý.

Přiřazení Net class spoji
Přiřazení Net class spoji
Net classes v KiCADu
Štítky: