🛠🛠🛠 Přidání seriového čísla na povrch desky plošného spoje

Pro mého nového zákazníka dnes připravuji zadání na umístění sériového čísla na povrch DPS. Není ještě rozhodnuto do jaké vrstvy a jakým způsobem bude sériové číslo pořízeno. To bude záležet na výrobci desky plošného spoje.

Já se pouze snažím vytvořit všechny podmínky, aby byl celý proces úspěšný.

1️⃣ připravil jsem dokument s popisem, jak má dané sériové číslo vypadat – počet znaků, velikost znaků a tak dále

2️⃣ nyní ještě pracuji na vytvoření jednoduchého výkresu, aby bylo vše jasné a zřetelné

Poloha sériového čísla
Poloha sériového čísla
Sériové číslo DPS
Štítky: