🛠🛠🛠 Ladění desek s ESP32 a IQRF moduly

Tento projekt je zde poměrně známý. Pracuji na něj již téměř dva roky. Nyní musím modifikovat obvod čtení tlačítek, protože IQRF modul nereaguje správně na událost UNBONDování.

Musím změnit obvody kolem tlačítka a přidat FET paralelně k tlačítku.

První verze používala jen Schottky diodu pro stažení signálu dolů pokud je port na straně MCU sepnutý do nuly. Ale zbytkové napět Vr diody dělalo problém v modulu IQRF.

Náhled na upravenou desku
Náhled na upravenou desku
Unbondování IQRF
Štítky: