🎩🎩🎩 Vynechání prvků z BOMu v KiCADu

Na desce bývají součástky, které nemusejí být uváděny v rozpisce.

1️⃣ SMD test-pointy

2️⃣ Loga společností

3️⃣ Políčka pro seriová čísla

4️⃣ atd.

Všechny tyto komponenty, pokud mají vlastní symboly, je možné vyřadit ze zpracování rozpisky pouhým zaškrtnutím checkboxu Exclude from schematic bill of materials.

Náhled na nastavení project specific knihoven
Náhled na nastavení project specific knihoven
Čistá rozpiska
Štítky: