🎩🎩🎩 Trápení se s prvky mimo grid v KiCADu

V KiCADu je chyba a nebo je to vlastnost při kopírování částí schémat.

Standardní grid je 50 mil v editoru schématu. Problém je, když kopírujete části schémat z hierarchických bloků nebo do nich. Pak se grid může přenastavit na 25 mil nebo méně.

Rychlá pomoc:

1️⃣ Zkontrolujte, že máte grid nastavený na 50 mil
2️⃣ Vyberte znovu část schématu.
3️⃣ Zahýbejte s kusem schématu ve všech směrech a vše si opět sedne na mřížku.

Ukázka schématu mimo grid
Ukázka schématu mimo grid
Problémy s gridem v KiCADu
Štítky: