🛠🛠🛠 Práce na Backplanu pokračuje dál

Po úspěšném umístění konektorů mohu postoupit k umístění ostatních součástek. Tento úkol bude trochu obtížnější, ale mám svoje malé pomocníčky.

Těmi jsem hierarchické bloky v KiCADu.

1️⃣ schéma je s nimi čitelnější

2️⃣ části schématu jsou snadno přenositelné

3️⃣ součástky jsou zachyceny v příslušných shlucích při úvodním načtení součástek desky

Právě číslo 3️⃣ je největší pomocník pro současnou chvíli. Okamžitě totiž vidím, kam součástka patří a kdo jsou její sousedé.

A to je velká pomoc.

Náhled na načtené součástky desky
Náhled na načtené součástky desky
Bloky součástek
Štítky: