🛠🛠🛠 New type of TIA board for PSD sensors

The Hamamatsu PIN photodiodes and PSD sensor projects go well and I have another task to design a third type of TIA board. This time for the S5991 PSD sensor.

The size of the PCB needs to be extended because the new PSD device is much bigger than the old one.

==

🛠🛠🛠 Nový typ desky s TIA pro PSD snimače

Projekt zpracování signálu z Hamamatsu PIN fotodiod a PSD snímačů běží dobře a mám před sebou další úkol a size návrh třetího provedení desek TIA, Tentokrát pro PSd snímače S5991.

Velikost desky jsem musel upravit, protože nový snímač je o poznání větší než ten dřívější.

PCB layout work on a new board
PCB layout work on a new board
New PSD sensor board
Štítky: