🧊🧊🧊 Moving forward with FreeCAD and I love it! ❤️ 

I am working on a demo project. To learn what I want to know:

🎯 I need to check STEP files and be able to modify them a little

🎯 I need to verify #hardwaretemplates for @Beny-devices

🎯 I want to know how to design a custom housing around a PCB or a PCB for a given enclosure

A small board as a dummy board. I am building housing around it.

==

🧊🧊🧊Pokračuji s FreeCADem kupředu kvapem ❤️

Pracuji na demonstračním projektu. Abych se naučil to, co potřebuji:

🎯 Potřebuji kontrolovat STEP soubory a upravovat je v případě potřeby

🎯 Potřebuji ověřovat Hardware Design Template pro Beny-devices

🎯 Chci umět navrhnout vlastní krabičku kolem desky nebo desku pro danou krabičku

Malá deska slouží jako pokusný vzorek. A stavím kolem něj krabičku.

Dummy housing in FreeCAD
Dummy housing in FreeCAD
FreeCAD dummy housing
Štítky: