📐📏 Verification of the Hardware Design Templates

Beny-devices‘ mission of providing only verified #hardwaretemplates is a strict commitment, not just a motto. Each Hardware Design Template was verified in the actual application.

Currently, I am working on the BC 53.6 DIN rail enclosure by Phoenix Contact, and I have to admit the first version is not the final one. I need to modify about 4 boards out of 10 or 12.

Why too many boards? Count with me.

➕ 1 Base-board type

➕ 8 horizontal board types

➕ 1 parallel board type

➕ 1 transversal board type

🟰 11 board types in total

Careful verification is the only way to #nowastedesign

==

📐📏 Ověřování Hardware Design Templatů

Beny-devices má jedinou misi a to je poskytovat pouze prověřená #hardwaretemplates. Je to přísný závazek, nikoliv prázdné motto. Každá deska Hardware Design Templatu byla prověřená a otestována v cílové aplikaci.

Dnes ověřuji desky pro BC 53.6 DIN krabičku od Phoenix Contact a musím přiznat, že první verze nebude poslední. Musím změnit asi 4 desky z celkových 10 nebo 12.

Proč tolik desek? Počítejte se mnou:

➕ 1 Base-board typ

➕ 8 horizontal board typ

➕ 1 parallel board typ

➕ 1 transversal board typ

🟰 11 celkem 

Pečlivé ověření je jediná cesta k #nowastedesign

BC 53.6 Hardware Design Template verification
BC 53.6 Hardware Design Template verification
BC 53.6 DIN rail template
Štítky: