🎩🎩🎩 How to 3D-print PCBs from KiCAD?

I prepared a short guide using Free tools only:

1️⃣ Set a new Drill/Place origin to the bottom left corner of the PCB.

2️⃣ Export the PCB as a new 3D model in STEP format.

3️⃣ Open the STEP file in FreeCAD.

4️⃣ Export a new 3D model in AMF format.

5️⃣ Import the freshly exported AMF format file into Prusa Slicer.

6️⃣ Slice the model and export a new G-CODE for your printer.

==

🎩🎩🎩 Jak vytisknout DPS z KiCADu?

Vytvořil jsem stručný návod za použití pouze volně dostupných nástrojů.

1️⃣ Nastavte nový počátek souřadnit pro vrtačku a osazovací stroj na levý spodní roh desky.

2️⃣ Exportujte desku jako nový 3D model ve formátu STEP.

3️⃣ Otevřete nově vytvořený STEP soubor ve FreeCADu.

4️⃣ Z FreeCADu exportujte model jako AMF formát souboru.

5️⃣ Importujte nově vytvořený AFM soubor do Prusa Sliceru.

6️⃣ Slicujte model a vytvořte G-CODE pro vaši tiskárnu.

How to 3D-print a PCB
How to 3D-print a PCB
How to 3D-print PCBs from KiCAD
Štítky: