🟦Bluetooth LE a hledání zařízení v okolí

BLE má v zásadě dvě schémata hledání zařízení v okolí:

1️⃣Pasivní hledání, kdy Central zařízení pouze poslouchá, co Peripheral zařízení vysílají pomocí své Advertising sekvence
2️⃣Aktivní hledání, kdy Central zařízení poslouchá a dále vysílá SCAN_REQ packet a přijímá SCAN_RSP packet zpět od daného Peripheral zařízení

Výhody a nevýhody obou způsobů? Pasivní hledání je rychlejší a má menší datovou režii. Aktivní je pomalejší ale získá více informací.

Ilustrace BLE skenování
Ilustrace BLE skenování
BLE skenování
Štítky: