🛠🛠🛠 Buck replacement

On a board I have worked for a while, there is a buck converter of a type RP604K281A by @Nisshinbo Micro Devices Inc.

The device is ingenious. There is no need for a feedback voltage divider at the output, so the quiescent current is even lower. 

And now, I need to replace the 2.8V variant with the 2.6V variant. This is a small con because otherwise, I would change a single resistor only.

Everything has its price.

==

🛠🛠🛠 Náhrada snižujícího měniče

Na desce, na které pracuji již nějakou dobu, musím vyměnit snižující měnič za typ RP604K281A od Nisshinbo Micro Devices Inc.

Tahle součástka je perfektní. Nepotřebuje výstupní dělič napětí na výstupu a tím má ještě menší klidový odběr. 

A teď práce, potřebuji vyměnit variantu 2.8V za variantu 2.6V. To je malá nevýhoda, protože v případě děliče bych vyměnil pouze jediný rezistor.

Všechno má svoji cenu.

A replacement job for a buck converter.
A replacement job for a buck converter.
Buck for buck
Štítky: