🧪🧪🧪 My differential Probe solves problems

Today I would like to introduce my friend, the Differential Probe. We’ve known each other for like 10+ years, and we did not argue once.

I checked the probe is still on the market. The price is quite higher than when I bought it but…you know.

1️⃣ 25 MHz bandwidth

2️⃣ 10:1 and 100:1 attenuation ratios

3️⃣ +-70V resp. +-700V voltage range

==

🧪🧪🧪 Moje diferenciální sonda umí řešit problémy

Dnes vám chci představit svou přítelkyni, Diferenciální sondu. Známe se už přes 10 let a ani jednou jsme se nepohádali.

Kontroloval jsem, že se stále ještě dá koupit. Její cena je sice vyšší, než tenkrát, ale…tak to prostě je.

1️⃣ 25 MHz šířka pásma

2️⃣ 10:1 a 100:1 dělicí poměry

3️⃣ +-70V resp. +-700V napěťového rozsahu

Differential probe N2791A
Differential probe N2791A
Differential problem solver
Štítky: