3️⃣ things I have learned recently

The big projects I have worked on recently improved my skills and forged them.

Here are the three things I want to share with you.

1️⃣ Extract maximium from each signal layer
• Take every single signal layer as you ultimate playground.
• Do not switch layers too soon. Make sure each possible routes are routed.
• Be patient. Could not see any free route to be routed on the current layer? Start over the analysis.

2️⃣ Comb routes like your hair
• Rather than route signal by signal approach the routing as a combing your hair. Each signal step by step little by little forward, group by group.
• This approach is best for space limited routing in the walley between components for instance.

3️⃣ Focus on small area, keep in mind the bigger picture
• The big and complex board can overwhelm you and you can feel lost in the myriad of unconnected lines.
• Focus on small area and work as the best as you can.
==
3️⃣ věci, které jsem se naučil při práci na posledních projektech

Velké projekty, na kterých jsem pracoval v poslední době mi umožnily výrazně vylepšit schopnosti a získat nové zkušenosti.

Zde jsou tři věci, které bych rád sdílel s vámi.

1️⃣ Vytěžte maximum z každé vrstvy
• Berte každou signálovou vrstvu jako své nekonečně hřiště.
• Nestřídejte se signály zbytečně vstvy. Ujistěte se, že vše, co je možné zapojit v této vrstvě, je již zapojeno.
• Buďte trpěliví. Nevidíte již žádnou cestu, kterou by zde šlo zapojit? Podívejte se na to znovu, určitě nějakou najdete.

2️⃣ Cesty musíte česat
• Spíše než tahat jednu cestu po druhé přistupte k zapojení jako k česání vlasů. Každý signál kousek za kouskem, postupně v celé skupině příbuzných signálů.
• Tento přístup se velmi hodí pro nahuštěný prostor, kde musíte buď přesně dopředu vědět, zda bude místo stačit. Takto lépe uvidíte a budete vnímat celou situaci.

3️⃣ Zaměřte se na malou oblast, v mysli držte větší obrázek
• Velké a složité projekty vás mohou doslova zničit svou vahou, ale vytrvejte.
• Zaměřte se na malou oblast a tam udělejte to nejlepší, co umíte. A takto dál a dál.

High-speed signal city
High-speed signal city
High-speed paradise
Štítky: