🔎🔎🔎 𝗛𝗪 𝗿𝗲𝘃𝗶𝗲𝘄𝘀 𝗻𝗲𝗲𝗱 𝗮 𝗯𝗶𝗴 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆

I natively support only KiCAD projects. Other project formats are to be open using various viewers.

1️⃣ The excellent EDA project viewer is offered by the Altium company. I use their Altium Viewer quite often. 

2️⃣ Eagle format is to be opened by the Altium Viewer. If there is a reason, I import the Eagle project into the KiCAD.

3️⃣ OrCAD/Allegro format must be opened by the native Allegro viewer running under MS Windows. For that purpose, I use the virtualised MS Windows 11 Home in UTM application on my Mac.

🚀 For my customers, this is a clear message that I can review most of the possible EDA tool project formats.

==

🔎🔎🔎 HW review vyžadují značnou porci všestrannosti

Nativně podporuji pouze projektu KiCADu. Ostatní formáty musím otevřít pomocí rozlišných prohlížečů.

1️⃣ Vynikající prohlížeč EDA projektů je ten od firmy Altium. Jejich Altium Viewer používám velmi často.

2️⃣ Formát Eagle mohu otevřít také pomocí Altium Vieweru nebo ho někdy importuji do KiCADu a pracuji tam.

3️⃣ OrCAD/Allegro formáty musejí být prohlíženy ve speciálním prohlížeči od Cadence, který běží pouze pod Windows. Pro tento účel používám virtualizovaný MS Windows 11 Home běžicí v aplikace UTM na mém macu.

🚀 Pro všechny moje zákazníky, tohle je jasná zpráva, že mohu provádět review vašich projektů bez ohledu na jejich formát.

Allegro Free Viewer
Allegro Free Viewer
Allegro viewer
Štítky: