⚙️Výsledky měření na skutečném AC motoru

Po analýze dat už mohu nastavit tyto další úkoly, které musím provést:

1️⃣zvýšit vzorkovací frekvenci akcelerometru na alespoň 3200 Hz pro podporu vyšší frekvencí vibrací
2️⃣zahrnout do výpočtu celé pásmo frekvencí vibrací od 10 Hz do 1000 Hz (jako minimální pásmo frekvencí dle ISO 2954 2012 normy)
3️⃣implementovat průměrování ve spektru získáním více vzorků a postupnou FFT analýzou s překrýváním.

Náhled spektra vibrací
Náhled spektra vibrací
Analýza výsledků měření
Štítky: