⚙️⚙️⚙️ Monitor síťového provozu

Pracoval jsem na vytvoření síťového systému posílání zpráv pro moduly, které vyvíjím a které jsou postaveny na RFM69 radio modulech.

Nyní podporují:

1️⃣ 2-bytovou Network ID (sync byty), 4-bytovou NodeID, 1-bytový Sequence number, 1-bytový Stavové bity (ACK a RETRY)

2️⃣ proměnlivou délky Payloadu

3️⃣ timeout pro nepotvrzené zprávy a až 3 pokusy o znovudoručení

Potřeboval jsem monitor síťové aktivity, abych viděl, jaké zprávy chodí sem a tam a udělal jsem ho z jednoho zařízení a UARTu.

Výpis sériové linky monitoru
Výpis sériové linky monitoru
Monitor sítě nad RFM69
Štítky: