🤖Meření řušení a šumu

Měření rušení a šumu vyžaduje speciální citlivé měření. Žádné dlouhé smyčky, žádné dlouhé dráty. V případě, že na desce není žádný speciální konektor pro tyto účely je potřeba použít pouze sondu osciloskopu a jen krátký zemnicí kontakt.

Měření šumu osciloskopem
Měření šumu osciloskopem
Sonda jako minimální nástroj
Štítky: