⚙️⚙️⚙️ Programování podpory měření proudu do firmwaru

Jak jsem psal posledně, pracuji na funkci měření proudu s proudovými transformátory.

1️⃣ perioda síťového napětí je v mé zemi 20 ms

2️⃣ potřebuji minimálně 20 vzorků na periodu – jde mi zde spíše o snímání proudu než o jeho měření

3️⃣ vzorkovací čas vychází na 1 ms nebo méně ale ne méně než 100 µs

ADC v stm32L051 může být taktován základními systémovými hodinami, což je v mém případě 24 MHz a nebo asynchroními hodinami, které mohou být mnohem pomalejší.

Asynchronní hodiny mi dávají možnost vydělit základní hodinový kmitočet dělitelem až 256. Další dělitel je schován v nastavení vzorkovacího času přímo v registrech ADC, tam je možné nastavit až 160,5+12,5 taktu ADC hodin na vzorek.

Toto všechno mi dává dostatek prostoru pro vývoj.

Náhled nabraných vzorků
Náhled nabraných vzorků
Taktování ADC v stm32L05x
Štítky: