⚙️ ⚙️ ⚙️ První den programování ⚙️ ⚙️ ⚙️

Firmwarová část bude postavena na některém dříve dokončeném projektu s stm32f03x. Mám tedy takový „framework“ nebo jak to nazvat. Spíše základ pro firmware.

1️⃣ Začal jsem úpravou programu pro dvě UART rozhraní – jedno pro TMC2226 a druhé pro debugování a ladění parametrů finální aplikace
2️⃣ jakmile byly oba UART porty funkční, převzal jsem svůj mini-ovladač pro TMC2209 z dřívější doby. Je to jen malý kousek kódu, který ale umí zapisovat a číst v registrech obvodu. Podporuje CRC výpočty podle datasheetu a kontroluje i přijatá data.

Nyní musím pořádně pročíst a nastudovat datasheet, protože se začínám ztrácet v pojmech jako je StealthChop, StallGuard, CoolStep a dalších vlastnostech.

Motor se už nyní umí pohybovat na základě konfigurace pár registrů a použití vnitřního generátoru kroků. Musím ale zjistit, zda mi postačí tento generátor, nebo přece jen budu generovat pulsy signálem STEP.

Sestava pro vývoj FW
Sestava pro vývoj FW
Motor se už umí otáčet
Štítky: