⚙️ ⚙️ ⚙️ Trinamic StallGuard aStealthChop

Co potřebuji?

1️⃣ řídit krokový motor tak, aby běžel co nejtišeji a nelehčeji
2️⃣ řídit krokový motor tak, aby měl to nejnižší spotřebu a byl tak chladný a úsporný
3️⃣ jakmile krouticí moment běhu motoru překročí povolenou mez, musí být motor okamžitě zastaven

Zabralo mi dva dny, než jsem pochopil všechno nastavení a požadavky driveru TMC2226.

🔴 poznatek – pokud datasheet říká, že hodnota může být za určitých podmínek nespolehlivá, potom je OPRAVDU za určitých podmínek nespolehlivá

Postup

1️⃣ nastavit StallGuard mez na hodnotu těsne pod hodnotu SG_RESULT při volném běhu motoru. Také hodnota Tcoolthresholt musí být nastavena správně nad hodnotu TSTEP
2️⃣ jakmile se hodnota zátěže dostane nad limit, signál DIAG naběhne do aktivní úrovně
3️⃣ driver je nutném okamžitě vypnout signálem ENN
4️⃣ 🔴 toto je velmi důležitý bod – pokud je potřeba motor opět rozběhnout, je nutné nastavit mez pro StallGuard velmi nízko, klidně na nulu. Je to z toho důvodu, že rozběhový moment je velký a driver by byl opět hned vypnut

Závislost StealthChop a SpreadCycle
Závislost StealthChop a SpreadCycle
StallGuard a StealthChop
Štítky: