🛠 StealthChop -> CoolStep

Tohle je krátká aktualizace dosavadní činnosti

1️⃣ vytvořil jsem jednoduchou ladicí konzoli pro seriový port
2️⃣ mohu pomocí ní měnit všechny důležité registry pro StealthChop, CoolStep a obecně celé nastavení řízení rychlosto otáčení motoru
3️⃣ implementoval jsem vylepšený PSD regulátor pro výslednou finální aplikaci, která bude v podstatě polohovací systém s informací o poloze danou natočením precizního potenciometru

Zatím stále využívám interní generátor kroků driveru TMC2226. Věřím, že regulátor řídící rychlost otáčení motoru pomocí nastavení tohoto generátoru kroků registrem VACTUAL udělá požadovanou práci.

Pokud by tomu tak nebylo, použiji hardwarový generátor kroků přímo v MCU a následně budu detekovat případný výpadek kroku.

Náhled na seriovou konzoli
Náhled na seriovou konzoli
Konzole pro stepper driver
Štítky: