🛠 Specifikace pro in-circuit tester

Dnes ráno mám za cíl vytvořit úvodní verzi dokumentu, který bude popisovat možnosti in-circuit testování pro chytrý BLE senzor, který jsem vyvinul.

Snažil jsem se při vývoji pokrýt všechny budoucí možnosti testování v in-circuit testeru

1️⃣ připojení externího síťového napájení
2️⃣ měření na usměrňovacím můstku
3️⃣ pomocné externí napájení nízkým napětím
4️⃣ meření referenčního napětí
5️⃣ možnost připojení SDA a SCL signálů pro komunikaci s obvody na desce

Nechci být moc náročný ale spíše pokrýt všechny možnosti nebo spíše většinu možností selhání desky při výrobě.

Náhled na spodní stranu desky
Náhled na spodní stranu desky
In-circuit tester
Štítky: