🔎🔎🔎 Testování extenderu seriové sběrnice

Potřebuje změřit maximální použitelnou frekvenci signálu buzení extenderu seriové sběrnice P82B715 pro linku o délce několika centimetrů.

Chci zjistit, jak strmé náběžné hrany mohou vybuzeny jeho open-drain budiči.

Zjistil jsem, že frekvence 1 MHz nečiní obvodu žádný problém a dokonce ani při buzení 5 MHz jsou hrany použitelné. Hovořím o délce vedení několika centimetrů, nezaměřoval jsem se na kapacitu vedení – to by potom mohl být úplně jiný příběh.

Pracovní stůl při měření
Pracovní stůl při měření
Maximální kmitočet P82B715
Štítky: