📡📡📡 Zpátky ke KiCADu

Modul displeje s rádiem RFM69, na kterém již pracuji nějakou dobu, bylo potřeba revidovat, protože jsem špatně zapojil cestu z DIO0 do MCU. 

Jedna malá chyba, ale její oprava je důležitá, takže jsem se rozhodl, že ji provedu co nejdříve.

Vše ostatní zůstává nezměněné:

1️⃣ stm32L05x

2️⃣ RFM69 high power

3️⃣ malý OLED displej řízený pomocí SSD1306

Náhled na upravený modul
Náhled na upravený modul
Revize číslo 3 pro displej
Štítky: