❤️❤️❤️ Find what you love and let it kill you

Would you happen to know who said it?

By far, my favourite microcontroller platform is STM32L0x. It is not vital what subfamily is it.

1️⃣ STM32L01
or
2️⃣ STM32L05
or
3️⃣ other

I can reuse existing routines, and I have a running code in hours.

Did you notice the beautiful soldering quality? My work 😄

==

❤️❤️❤️ Najdi, co miluješ a nech se tím zabít.

Víte, kdo to řekl?

Mojí zdaleka nejoblíbenejší mikrokontrolérovou platformou je STM32L0x. Na tom, o jakou podrodinu jde, nesejde.

1️⃣ STM32L01
neb
2️⃣ STM32L05
nebo
3️⃣ úplně jiná, je mi to jedno.

Mohju jednoduše znovupoužít existující rutiny a mám běžící kód v řádu hodin.

A mimochodem, všimli jste si té bezvadné kvality pájení na obrázku? To je taky moje práce. 😄

💡 In case you like my work and would like to let me transform your ideas into a real product, feel free to send me a DM or e-mail 💡

My favourite microcontroller platform
My favourite microcontroller platform
My pet micro
Štítky: