🎩🎩🎩 Edge cuts thickness in the KiCAD Footprint editor

This tip deals with tiny detail settings for the Footprint editor. The default Edge cuts line thickness in the PCB editor is 0.10 mm. The default Edge cuts line thickness in the Footprint editor is 0.12 mm. When joining the footprint with Edge cuts elements, the thickness differs from the rest of the design.

It does not play well, doesn’t it?

My tip here is to

1️⃣ Open KiCAD properties in the Footprint editor

2️⃣ Select Default Values

3️⃣ Change Line thickness for Edge Cuts to 0.1 mm

==

🎩🎩🎩 Tloušťka čar vrstvy dělení v editorů pouzder KiCADu

Dnešní tip upravuje velmi detailní nastavení v editor pouzder KiCADu. Výchozí tloušťka čar dělení v editor desky plošných spojů je 0,1 mm. Výchozí tloušťka čar této vrstvy v editoru pouzder je 0,12 mm. Pokud spojujete pouzdro, které obsahuje čáry dělení, poté jsou tloušťky čar v návrhu odlišné.

A to nehraje a mě osobně to irituje.

Můj tip je tedy:

1️⃣ Otevřít vlastnosti KiCADu v okně editoru pouzder

2️⃣ Vybrat část Default Values

3️⃣ Změnit tloušťku čar dělení Edge Cuts na 0,1 mm

Edge Cuts default line thickness in KiCAD
Edge Cuts default line thickness in KiCAD
Edge Cuts line thicknesses
Štítky: