🔎🔎🔎 Return to the EV charger control unit

Today I have been working on the EV charger control unit project. The simple but important task is returning to this project.

It contains:

1️⃣ STM32F051

2️⃣ 433 MHz RF module

3️⃣ OLED display + RGB LEDs + Button

4️⃣ local SMPS and other small parts

The designed unit has worked well, and I need to prepare a revision for the final production version.

==

🔎🔎🔎 Návrat k řídicímu modulu EV nabíječky

Dnes je mým úkolem práce na projektu řídicí jednotky EV nabíječky. Jednoduchý ale důležitý úkol je návrat k projektu.

Obsahuje:

1️⃣ STM32F051

2️⃣ 433 MHz RF modul

3️⃣ OLED displej + RGB LEDky + tlačítko

4️⃣ lokální SMPS a další drobné součástky

Navržená jednotka pracuje dobře a nyní musím připravit revizi připravenou pro hromadnou výrobu.

EV charger control unit
EV charger control unit
EV charger returns
Štítky: