📡📡📡 NanoVNA antenna tuning

Yesterday, I wrote about the return to the EV charger control unit project.

Today, I am verifying the RF setup with my small but smart NanoVNA. I bought it about 2 years ago and it is a great helper.

For its price, the genius. There are professional tools on the market for sure. More precise, more reliable, more everything.

I am not an RF engineer. I do not need a bleeding edge tool. I need a tool good enough.

==

📡📡📡 Ladění antény s NanoVNA

Včera, jak jsem psal, jsem se zabýval návratem k projektu řídicí jednotky EV nabíječky.

Dnes ověřuji nastavení VF obvodů s mým malým ale šikovným NanoVNA přístrojem. Koupil jsem ho asi před 2 lety a je to úžasný pomocník.

Za jeho cenu je to geniální přístroj. Jistě, na trhu jsou profesinální přístroje. Přesnější, spolehlivější, všechno mají lepší.

Ale já nejsem RF inženýr. Já nepotřebuji nejlepší přístroje. Pro tyto účely mi stačí přístroj dostatečně dobrý.

Using of the NanoVNA instrument
Using of the NanoVNA instrument
NanoVNA v praxi
Štítky: