🐈‍⬛🐈‍⬛🐈‍⬛ Programming and testing of the @Beny-devices demo project

Yesterday, I was working on assembling and soldering the demo boards for Using Templates guide released as support for Hardware Design Templates.

Now, I am tuning, programming, and testing the boards. CircuitPython allows me to run quickly and make big leaps instead of tiny steps.

🎯 You can find more about the boards, and the entire demonstration project on the Beny-devices website.

==

🐈‍⬛🐈‍⬛🐈‍⬛ Programování a testování BLE demo projektu pro Beny-devices

Včera, jak jsem psal, jsem pracoval na osazování a pájení desek pro účely demonstračního projektu v rámci psaní návodu s názvem Using Templates jako nutná podpora pro Hardware Design Templates.

Nyní mohu ladit, programovat a testovat tyto desky. CircuitPython mi umožňuje se rychle posunovat kupředu a dělat velké pokroky místo maličkých krůčků.

🎯 Více o demonstračním projektu můžete samozřejmě najít na webové stránce projektu Beny-devices.

FInished BLE demo project
FInished BLE demo project
BLE demo for Beny-devices part 2
Štítky: